Certificeringen

Hieronder ziet u onze lidmaatschappen en certificeringen waarmee we laten zien dat we voldoen aan alle milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen zodat u ervan uit kan gaan dat we betrouwbaar en hoogwaardig werk leveren.

Kwaliteit van werken onderstreept met certificaten

Certificaat F-gassen

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaar dat aan Loohuis Service B.V. het certificaat f-gassen voor installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikassen zijn toegepast.

STEK Certificaat

Het STEK-certificaat wordt verstrekt naar aanleiding van het succesvol doorlopen van de audit,
waarbij aantoonbaar door de certificaathouder conform de STEK-eisen d.d. 1 juli 2021*) wordt
gewerkt voor: het verrichten van handelingen met f-gassen aan koelinstallaties, klimaatinstallaties
en warmtepompinstallaties conform STEK Module A: Technische eisen f-gassen.

Certificaat VCA K-0210236-1

Met dit certificaat bevestigt Kiwa dat het management systeem geïmplementeerd door Loohuis Installatiegroep B.V. voldoet aan de vereisten:
Het installeren van elektrotechnische- en werktuigkundige installaties.
Het onderhouden van elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties.
Het installeren van duurzame Installaties.
Het installeren en onderhouden van elektrotechnische- en werktuigkundige installaties.

Certificaat SCIOS K-0208505-01

Gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan technische installaties versie 5.0: 2021-10:
Scope 8 Elektrische Installaties, EBI en PI
Scope 10 Elektrisch materieel

BRL 6000-25

Het BRL 6000-25 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons uitgevoerde werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingsgstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen.

BRL 100: beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen

In de BRL 100 staan de eisen die certificeringsinstellingen hanteren voor de afgifte en instandhouding van het certificaat F-gassen voor ondernemingen. Dit is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers. Het bevat procedurele eisen voor de afgifte en instandhouding van het certificaat F-gassen voor ondernemingen.
Dit volgt uit de regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag-afbrekende stoffen.

InstallQ BRL6000-AB

Het InstallQ BRL6000-AB certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons aangelegde installaties inzake het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van de Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl.

BRL 6000-21

Het BRL 6000-21 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons aangelegde bodemgebonden energiesystemen.
Het betreft het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van bodemenergiesysteem die moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat.

Brandmeldinstallaties leveren

De regeling ‘Brandmeldinstallaties leveren’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij brandmeldinstallaties leveren die voorzien zijn van een certificaat.

Brandmeldinstallaties installeren

De regeling ‘Brandmeldinstallaties installeren’ is een kwaliteitsnorm voor het installeren van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij brandmeldinstallaties installeren die voorzien zijn van een certificaat.

Brandmeldinstallaties onderhoud

De regeling ‘Brandmeldinstallaties onderhouden’ is een kwaliteitsnorm voor het onderhouden van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over de erkenning om als erkend onderhoudsbedrijf, brandmeldinstallaties te voorzien van een onderhoudscertificaat.

Borg technisch beveiligingsbedrijf

De regeling ‘BORG-E beveiligingsbedrijf’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren, installeren en onderhouden van alarminstallaties. De regeling is gericht op het certificeren van elektronische inbraaksignaleringsinstallaties volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.
Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend BORG-E beveiligingsbedrijf mogen zij inbraakinstallaties voorzien van een certificaat.

Ontruimingsalarminstallaties leveren

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties leveren’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren van ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij de ontruimingsinstallaties leveren die voorzien zijn van een certificaat.

Ontruimingsalarminstallaties installeren

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties installeren’ is een kwaliteitsnorm voor het installeren van Ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij ontruimingsinstallaties installeren die voorzien zijn van een certificaat.

Ontruimingsalarminstallaties onderhoud

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties onderhouden’ is een kwaliteitsnorm voor het onderhouden van ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over de erkenning om als erkend onderhoudsbedrijf, ontruimingsinstallaties te voorzien van een onderhoudscertificaat.

Lidmaatschappen

  • Techniek Nederland
  • Remo
  • RTC
  • InstallatieWerk
  • Innungsmidglied Rheine

Elk werk wordt verricht volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven van Techniek Nederland. In dit document zijn o.a. de wederzijdse verplichtingen, toetsingscriteria, garantie, aansprakelijkheid en arbitrage in geval van geschillen vastgelegd.

ALIB voorwaarden