Certificeringen

Hieronder ziet u onze lidmaatschappen en certificeringen waarmee we laten zien dat we voldoen aan alle milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen zodat u ervan uit kan gaan dat we betrouwbaar en hoogwaardig werk leveren.

Kwaliteit van werken onderstreept met certificaten

BRL 6000-25

Het BRL 6000-25 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons uitgevoerde werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingsgstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen.

BRL 100: beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen

In de BRL 100 staan de eisen die certificeringsinstellingen hanteren voor de afgifte en instandhouding van het certificaat F-gassen voor ondernemingen. Dit is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers.
Het bevat procedurele eisen voor de afgifte en instandhouding van het certificaat F-gassen voor ondernemingen.
Dit volgt uit de regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag-afbrekende stoffen.

InstallQ BRL6000-AB

Het InstallQ BRL6000-AB certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons aangelegde installaties inzake het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van de Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl.

VCA certificaat Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu beheerssysteem

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld.

Het VCA-certificaat (Veiligheids Checklijst Aannemers) is het certificaat waarmee wij de basis leggen om iedere dag op een veilige, verantwoorde en milieubewuste manier aan het werk te gaan.

SCIOS Scope 8 en Scope 10

8: De elektrakeuring NEN 3140 volgens SCIOS Scope 8 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties,
met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.

10: De inspectie van elektrisch materiaal op brandrisico’s. Deze inspectie is ontstaan vanuit de vraag van verzekeraars om installaties periodiek te
onderwerpen aan een gecertificeerde risico-inspectie op mogelijke brandrisico’s.

Stek

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Het STEK-bedrijfscertificaat wordt verstrekt naar aanleiding van het succesvol doorlopen van de audit, waarbij aantoonbaar door de certificaathouder conform de STEK-eisen wordt gewerkt.
Het gaat in dit geval om het verrichten van handelingen met f-gassen aan koel-, klimaat- en warmtepompinstallaties.

BRL 6000-21

Het BRL 6000-21 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons aangelegde bodemgebonden energiesystemen.
Het betreft het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van bodemenergiesysteem die moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat.

Brandmeldinstallaties leveren

De regeling ‘Brandmeldinstallaties leveren’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij brandmeldinstallaties leveren die voorzien zijn van een certificaat.

Brandmeldinstallaties installeren

De regeling ‘Brandmeldinstallaties installeren’ is een kwaliteitsnorm voor het installeren van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij brandmeldinstallaties installeren die voorzien zijn van een certificaat.

Brandmeldinstallaties onderhoud

De regeling ‘Brandmeldinstallaties onderhouden’ is een kwaliteitsnorm voor het onderhouden van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over de erkenning om als erkend onderhoudsbedrijf, brandmeldinstallaties te voorzien van een onderhoudscertificaat.

Borg technisch beveiligingsbedrijf

De regeling ‘BORG-E beveiligingsbedrijf’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren, installeren en onderhouden van alarminstallaties. De regeling is gericht op het certificeren van elektronische inbraaksignaleringsinstallaties volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.
Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend BORG-E beveiligingsbedrijf mogen zij inbraakinstallaties voorzien van een certificaat.

Ontruimingsalarminstallaties leveren

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties leveren’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren van ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij de ontruimingsinstallaties leveren die voorzien zijn van een certificaat.

Ontruimingsalarminstallaties installeren

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties installeren’ is een kwaliteitsnorm voor het installeren van Ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij ontruimingsinstallaties installeren die voorzien zijn van een certificaat.

Ontruimingsalarminstallaties onderhoud

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties onderhouden’ is een kwaliteitsnorm voor het onderhouden van ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over de erkenning om als erkend onderhoudsbedrijf, ontruimingsinstallaties te voorzien van een onderhoudscertificaat.

Lidmaatschappen

  • Techniek Nederland
  • Remo
  • RTC
  • InstallatieWerk
  • Innungsmidglied Rheine

Elk werk wordt verricht volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven van Techniek Nederland. In dit document zijn o.a. de wederzijdse verplichtingen, toetsingscriteria, garantie, aansprakelijkheid en arbitrage in geval van geschillen vastgelegd.

ALIB voorwaarden