Als gecertificeerd installateur mag u van ons zorgeloos vakwerk verwachten. We streven ernaar de beste kwaliteit te leveren binnen ons werk.

Hieronder ziet u onze lidmaatschappen en certificeringen waarmee we laten zien dat we voldoen aan alle milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen zodat u ervan uit kan gaan dat we betrouwbaar en hoogwaardig werk leveren.

Lees verder

Lidmaatschappen

  • Techniek Nederland
  • Remo
  • RTC
  • InstallatieWerk
  • Innungsmidglied Rheine

Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven van Techniek Nederland. In dit document zijn o.a. de wederzijdse verplichtingen, toetsingscriteria, garantie, aansprakelijkheid en arbitrage in geval van geschillen vastgelegd.

Zie ook onze Voorwaarden

BRL6000-AB

Het InstallQ BRL6000-AB certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door Loohuis Installatietechnieken B.V. aangelegde installaties inzake het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet.

Almelo certificaat Fleringen certificaat Heeten certificaat

BRL 6000-21

Het BRL 6000-21 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door Loohuis Installatiegroep B.V. aangelegde bodemgebonden energiesystemen. Het betreft het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van bodemenergiesysteem die moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat.

Loohuis Installatiegroep certificaat Service certificaat Fleringen certificaat Heeten certificaat Hardenberg certificaat

BRL 6000-25

Het BRL 6000-25 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door Loohuis Service B.V. uitgevoerde werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingsgstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen.

Loohuis Service B.V. Elders Installatietechnieken B.V.

BRL 100

Een verklaring dat de genoemde vestigingen van Loohuis Installatietechnieken B.V., conform de eisen uit de BRL100, voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om lekkage van F-gassen te voorkomen tijdens hun werkzaamheden op gebied van installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikassen zijn toegepast.

Heeten certificaat Raalte certificaat Zwolle certificaat

F-gassen

Een verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. dat Loohuis Service B.V., conform de eisen uit de BRL100, voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om lekkage van F-gassen te voorkomen tijdens haar werkzaamheden op gebied van installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde broeikassen zijn toegepast.

Certificaat

STEK

Het STEK-certificaat geeft aan dat Loohuis Service B.V. aantoonbaar voldoet aan de eisen voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor duurzame werkwijzen tijdens het verrichten van handelingen met f-gassen aan koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties conform STEK Module A: Technische eisen f-gassen d.d. 1 juli 2021.

Certificaat

VCA* 2017/6.0

Het VCA*-certificaat is een onafhankelijke bevestiging dat het Arbomanagementsysteem van Loohuis Installatiegroep voldoet aan de eisen die in de VCA 2017/6.0-norm worden gesteld. Hiermee wordt een basis gelegd voor een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

Certificaat

SCIOS Scope 8 en 10

Een onafhankelijke vaststelling van het kwaliteitsniveau van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden die door Loohuis Service B.V. worden uitgevoerd binnen Scope 8 (Elektrische Installaties, EBI en PI) en Scope 10 (Elektrisch materieel).

Certificaat

Leveren Brandmeldinstallaties

De regeling ‘Brandmeldinstallaties leveren’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij brandmeldinstallaties leveren die voorzien zijn van een certificaat.

Certificaat

Installeren Brandmeldinstallaties

De regeling ‘Brandmeldinstallaties installeren’ is een kwaliteitsnorm voor het installeren van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij brandmeldinstallaties installeren die voorzien zijn van een certificaat.

Certificaat

Onderhoud Brandmeldinstallaties

De regeling ‘Brandmeldinstallaties onderhouden’ is een kwaliteitsnorm voor het onderhouden van brandmeldinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over de erkenning om als erkend onderhoudsbedrijf, brandmeldinstallaties te voorzien van een onderhoudscertificaat.

Certificaat

BORG-E Technisch beveiligingsbedrijf

De regeling ‘BORG-E beveiligingsbedrijf’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren, installeren en onderhouden van alarminstallaties. De regeling is gericht op het certificeren van elektronische inbraaksignaleringsinstallaties volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend BORG-E beveiligingsbedrijf mogen zij inbraakinstallaties voorzien van een certificaat.

Certificaat

Leveren Ontruimingsalarminstallaties

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties leveren’ is een kwaliteitsnorm voor het leveren van ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij de ontruimingsinstallaties leveren die voorzien zijn van een certificaat.

Certificaat

Installeren Ontruimingsalarminstallaties

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties installeren’ is een kwaliteitsnorm voor het installeren van Ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over dit certificaat. Als erkend installatiebedrijf mogen zij ontruimingsinstallaties installeren die voorzien zijn van een certificaat.

Certificaat

Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties

De regeling ‘Ontruimingsinstallaties onderhouden’ is een kwaliteitsnorm voor het onderhouden van ontruimingsinstallaties. Namens de Loohuis Installatiegroep beschikt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging over de erkenning om als erkend onderhoudsbedrijf, ontruimingsinstallaties te voorzien van een onderhoudscertificaat.

Certificaat