Energiebesparingsplicht en Informatieplicht

Vanaf 1 juli 2019 moeten de meeste bedrijven en instellingen, naast de energiebesparingsplicht, ook voldoen aan de informatieplicht. Volg het stappenplan om te zien of deze wettelijke verplichting ook voor u van toepassing is, u kunt uiteraard ook direct contact met ons opnemen voor meer informatie.

Klik hier voor een vergroting van het diagram

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

Door de maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
U kunt invulling geven aan deze energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

 • U neemt alle van toepassing zijnde EML maatregelen.
  Dan voldoet u in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen.
 • U neemt een deel van de van toepassing zijnde EML maatregelen.
  Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen.
 • Er is voor uw bedrijf of instelling geen EML.
  Dan neemt u binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw bedrijf een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.

Wie houdt hier toezicht op?
De omgevingsdienst (bevoegd gezag) in uw regio houdt hier toezicht op. Vaak begint het bevoegd gezag met een gesprek om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom.

Hoe om te gaan met huur en verhuur van een gebouw?
Soms kunnen de belangen tussen verhuurder en gebruiker/huurder van een gebouw verschillen. Indien de huurder de onderneming drijft, is deze het aansprekingspunt. Moet u een nieuw huurcontract afsluiten? Neem dan energiebesparende maatregelen mee als onderdeel van het contract. Maak afspraken over wie welke maatregelen neemt.

Informatieplicht
Zoals eerder genoemd hebben bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, een energiebesparingsplicht. Dit jaar is deze wet veranderd: naast de bestaande energiebesparingsplicht is er ook een informatieplicht gekomen.
Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls.

Wat betekent de informatieplicht voor u?
Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.
Na de eerste rapportage (uiterlijk voor 1 juli 2019) moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting.

Waar rapporteert u?
Voor de rapportage maakt u gebruik van het eLoket van RVO.nl hier logt u in met uw e-herkenning (niveau 1).

Hoe kan Loohuis Energie & Installatie Advies u ontzorgen?

 • Inventariseren van de reeds getroffen energiebesparende maatregelen
 • Assisteren met de informatieplicht, d.w.z. rapporteren van de toegepaste energiebesparende maatregelen aan het eLoket
 • Inventariseren welke energiebesparende maatregelen nog voor u van toepassing zijn
 • Advies geven over de nog toe te passen energiebesparende maatregelen
 • Coördineren van werkzaamheden met de uitvoerende partijen

Contact opnemen

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul hiernaast het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je informatie over de energiebesparingsplicht, informatieplicht, energielabel of EED?


Contact opnemen kan via het algemene telefoonnummer 088-1800460 of de mail: advies@loohuisgroep.nl.

Direct contact (alleen zakelijk)

Energielabel Utiliteit

Bekijk installatie