28 woningen Wezep

In Wezep is er een renovatieproject uitgevoerd voor 28 sociale huurwoningen. Bij dit project stond het verduurzamen van de woningen centraal. Er zijn verschillende isolerende maatregelen genomen waarbij de kozijnen en het dak zijn vervangen. Daarnaast zijn er pre-gemonteerde radiatoren en buffervaten geplaatst en gebruik gemaakt van prefab technieken voor de hybridewarmtepompinstallatie en WTW luchtkanalen.

Er is veel aandacht besteed aan circulariteit, waarbij de ventilatoren zijn hergebruikt door ze te oogsten, op te knappen en te upgraden naar een CO2-gestuurde uitvoering, wat van pas komt bij toekomstige renovatie projecten. Bovendien zijn de oude meterkasten op een hoogwaardige wijze gedemonteerd en de grondstoffen teruggewonnen.

Deze ingrijpende verbouwing heeft ervoor gezorgd dat de woningen weer volledig voldoen aan de moderne eisen. Onze verantwoordelijkheid lag bij het ontwerpen en installeren van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

We hebben de volgende installaties aangebracht:

  • Isolatie maatregelen
  • Vervanging kozijnen en dak
  • WTW-unit in de woning
  • In-dak warmtepomp
  • PV-panelen
Over ons Werken bij Loohuis