Geslaagd voor Certificering BRL6000-21: Bodemenergiesystemen

29 maart 2022

Geslaagd voor Certificering BRL6000-21, bodemenergiesystemen.

Recentelijk is Loohuis Installatiegroep gecertificeerd voor het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen.

Warmtepompsystemen die gebruik maken van het in de bodem aanwezige grondwater als energiedrager worden steeds vaker als duurzaam verwarmings- en koelsysteem voor gebouwen ingezet.

Alle marktpartijen die bij deze bodemenergiesystemen betrokken zijn dienen hiervoor gecertificeerd zijn waarmee de vakbekwaamheid wordt aangetoond. Het is tevens een voorwaarde om een warmtepomp in bedrijf te mogen stellen.

Met deze certificering investeren we in kwaliteit van onze medewerkers en organisatie. Deze certificering is van belang om als betrouwbare partner duurzame klimaatsystemen te kunnen blijven bouwen en daarmee onze rol in die energietransitie te kunnen verstevigen.

Uitbreiding directieteam Loohuis Installatiegroep

Lees dit artikel

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Lees dit artikel