Nieuwe B.V. Loohuis Modulair

Nieuwe B.V. Loohuis Modulair

Modulair bouwen, dé oplossing voor het woning tekort

Loohuis Advies is al ruim 7 jaar betrokken bij de ontwikkeling van geprefabriceerde houten modules welke snel geplaatst kunnen worden en zelfs verplaatst kunnen worden.

Het concept ‘modulair bouwen’ is ontstaan vanuit de marktvraag in de periode waarin men naarstig op zoek was naar huisvesting voor vluchtelingen en statushouders. Vanuit die gedachte werden modules ontwikkeld voor niet permanente huisvesting waarbij de modules na een periode van ca. 5-10 jaar eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen waren.

Naast de vraag vanuit de markt biedt het product vele kansen in een turbulente markt waarbij materialen steeds duurder worden, vakspecialisten schaars zijn, en er een steeds strenger beleid wordt gevoerd door de overheid op het gebied van stikstof. Modulaire bouw biedt hiervoor een uitstekende basis en kan in de toekomst ook een oplossing zijn voor de circulaire economie.

Deze snelgroeiende markt biedt een enorm potentieel en we willen onze kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan verder professionaliseren. Een ambitie is om volledig CO2 neutraal te gaan bouwen en met onze massief houten basis zetten we al een hele mooie stappen. Dit is de reden waarom Loohuis Modulair wordt opgericht. We hopen hiermee een signaal aan de buitenwereld af te geven dat we een innoverend bedrijf zijn en dat we inspelen op de veranderende duurzame marktvraag.