Energielabel Utiliteit

Weet u wat de energieprestatie van uw gebouw is? Vanaf 2023 zijn utiliteitsgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Volg het stappenplan om te zien of deze labelplicht ook voor u van toepassing is, u kunt uiteraard ook direct contact met ons opnemen voor meer informatie.

Klik hier voor een vergroting van het diagram

Energielabel Utiliteit

De Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) heeft het energielabel verplicht gesteld. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig Energielabel verplicht.

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120.

Voor wie geldt het?

Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke functies, zoals bibliotheken en stadhuizen
 • Bijeenkomst, zoals kinderopvang en vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Hoe lang is het Energielabel geldig?

Het Energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw Energielabel; de allereerste Energielabels uit 2008 zijn dus nu verlopen.

Moet het Energielabel (zichtbaar) aanwezig zijn?

In de meeste publiek toegankelijke gebouwen moet het Energielabel op een zichtbare plek aanwezig zijn bij de ingang van het gebouw.

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw die voldoet aan onderstaande eisen minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

Voor wie geldt het?

Voor gebouwen met een kantoorfunctie en met een kantooroppervlakte van minimaal 100m2

De verplichting geldt niet voor:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties)
  <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties ; en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is
 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke
  monumentenverordening
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de
 • onteigeningswet
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Per wanneer geldt het?

Per 1 januari 2023 moeten kantoren die aan de bovengenoemde eis voldoen in het bezit zijn van een energielabel C of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wie houdt hier toezicht op?

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

Wat staat u nog meer te wachten?

In 2030 moeten kantoorpanden (zoals hierboven gedefinieerd) aan een energielabel A voldoen.

Hoe kan Loohuis Energie & Installatie Advies u ontzorgen?

De volgende diensten kunnen wij u aanbieden:

 • Verzorgen van een Energielabel van de huidige situatie
 • Verzorgen van maatwerkadvies als opstap voor labelverbetering
 • Coördineren van werkzaamheden met de uitvoerende partijen voortvloeiend uit het maatwerkadvies


Contact opnemen

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul hiernaast het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je informatie over de energiebesparingsplicht, informatieplicht, energielabel of EED?


Contact opnemen kan via het algemene telefoonnummer 088-1800460 of de mail: advies@loohuisgroep.nl.

Direct contact (alleen zakelijk)

Energiebesparingsplicht en Informatieplicht

Bekijk installatie