EED

Vanaf 2015 is de Europese-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht voor bedrijven met meer dan 250 FTE’s. Volg het stappenplan om te zien of deze verplichting ook voor u van toepassing is, u kunt uiteraard ook direct contact met ons opnemen voor meer informatie.

Klik hier voor een vergroting van het diagram

Energie Efficiëntie Directive (EED) Auditplicht
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.
De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.

Voor bedrijven gelden 2 verplichtingen: artikel 8 en 14 uit de “Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie” (Link naar Tijdelijke regeling EED)

Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen.
Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties (met een totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW).

Voor wie geldt het?
Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer ÉN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing.

Uitzonderingen
Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals:

 • bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3)
 • bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE).
 • bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem

Een groot aantal ondernemingen is in het bezit van een keurmerk. Een aantal van die keurmerken besteedt aandacht aan energie en de energie-audit. Deze keurmerken kunnen gezien worden als volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht of de Wet milieubeheer (link naar overzicht keurmerken).

Per wanneer geldt de EED-auditplicht?
De verplichtingen gelden per juli 2015 en moeten om de 4 jaar uitgevoerd worden. Indien van toepassing moet er ook voldaan worden aan de informatieplicht, echter pas voor 5 december 2019.

Wat houdt de EED-auditplicht in?
De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies plus eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Een EED energie-audit bestaat uit:

 • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
 • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
 • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Wie houdt hier toezicht op?
Het bevoegd gezag treedt als handhaver op. Het bevoegd gezag is meestal de omgevingsdienst waar het kantoorgebouw staat.

Hoe kan Loohuis Energie & Installatie Advies u ontzorgen?

 • Vervaardigen van een EED- rapportage
 • Inventariseren van de reeds getroffen energiebesparende maatregelen
 • Assisteren met de informatieplicht, d.w.z. rapporteren van de toegepaste energiebesparende maatregelen aan het eLoket
 • Inventariseren welke energiebesparende maatregelen nog voor u van toepassing zijn
 • Advies geven over de nog toe te passen energiebesparende maatregelen
 • Coördineren van werkzaamheden met de uitvoerende partijen voort vloeiend uit het advies

Contact opnemen

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul hiernaast het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je informatie over de energiebesparingsplicht, informatieplicht, energielabel of EED?


Contact opnemen kan via het algemene telefoonnummer 088-1800460 of de mail: advies@loohuisgroep.nl.

Direct contact (alleen zakelijk)

Energielabel Utiliteit

Bekijk installatie

Overige diensten

Bekijk installatie