Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s) met Hertek Connect

9 maart 2021

Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s) met Hertek Connect! Onlangs heeft het team van Loohuis-Meulenbeld Beveiliging uitleg gekregen over het nieuwe platform Hertek Connect. Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldcentrale. Met Hertek Connect kun jij als beheerder en samen met ons als onderhoudspartij de brandmeldinstallatie op afstand bewaken en de brandveiligheid vergroten. Met Hertek Connect heb je altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Je verhoogt de brandveiligheid en werkt sneller en efficiënter dankzij de slimme en gebruiksvriendelijke applicaties.

Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s) met Hertek Connect!

Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s) met Hertek Connect!

Onlangs heeft het team van Loohuis-Meulenbeld Beveiliging uitleg gekregen over het nieuwe platform Hertek Connect. Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldcentrale.
Met Hertek Connect kun jij als beheerder en samen met ons als onderhoudspartij de brandmeldinstallatie op afstand bewaken en de brandveiligheid vergroten.
Met Hertek Connect heb je altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Je verhoogt de brandveiligheid en werkt sneller en efficiënter dankzij de slimme en gebruiksvriendelijke applicaties.

Connect Control
Beheer jouw Penta brandmeldinstallatie(s) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je als beheerder BMI altijd én overal op de hoogte bent van de actuele status van je installatie(s).

Bij een notificatie op de smartphone ga je direct over tot actie. Doordat de exacte locatie en omvang van een brand sneller in kaart wordt gebracht wordt, bespaar je kostbare tijd. Dit redt levens en beperkt schade. In geval van bijvoorbeeld een storing is het mogelijk je brandmeldinstallatie(s) op afstand te bedienen in plaats van handmatige handelingen op de centrale uit te voeren.

Connect Control biedt toegang tot
• Overzicht aangesloten brandmeldinstallatie(s);
• Real-time status van de brandmeldinstallatie(s);
• Bedieningen op afstand;
• Pushnotificaties.

Connect Support
Met Connect Support biedt Loohuis-Meulenbeld Beveiliging extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Met Hertek Connect zijn wij in staat om op ieder moment van de dag optimale service te bieden door de 24/7 monitoring van het systeem, een snelle probleemanalyse en gerichte acties bij een melding. Gedetailleerde informatie op elementniveau stelt ons in staat om proactief te benaderen en gerichter onderhoud uit te voeren.

Voorafgaand aan een (onderhouds)bezoek analyseren we de systeemstatus van jouw systeem om vervolgens op locatie de werkzaamheden snel en effectief uit te voeren. Met het overzichtelijke gebeurtenissenlog kunnen we accuraat ondersteunen bij bijvoorbeeld herhaling-events.

Connect Support biedt toegang tot
• Real-time status van de brandmeldinstallaties;
• Gedetailleerde meldingen; storingen, uitschakelingen, brand;
• Bedieningen op afstand;
• Overzicht vervuilde melders;
• Melderwaardes van alle elementen;
• Gebeurtenissenlog;
• Flexibel gebruikersbeheer.

Connect Intelligent
Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de Particuliere Alarm Centrale (PAC) snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarm-opvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Doormelding op detailniveau
Doormelding op componentniveau informeert de Particuliere Alarm Centrale (PAC) over de betreffende locatie(s) in een gebouw waar een brand of storing optreedt. Alle (nieuwe) meldingen worden doorgemeld op detailniveau voorzien van extra informatie zoals type melding, component en zone. Alle componenten in het systeem geven de actuele status zoals alarm, storing of uitschakeling door als bericht. De communicatie naar de PAC wordt continu geüpdatet waardoor real-time informatie wordt doorgezonden. Hierdoor kan er beter gereageerd worden en wordt er kostbare tijd bespaard. Dit kan levens redden en schade beperken.

Connect Intelligent biedt de volgende voordelen
• Gedetailleerde doormelding van alle storingen en alarmen;
• Verkort verificatietijd door exacte locatie van de brandmelding;
• Te koppelen met iedere brandmeldinstallatie;
• Maakt snellere en betere besluitvorming mogelijk;
• Alarmverificatie voldoet aan FVN protocol ‘Automatische Brand-doormelding via PAC naar RAC’.

Geverifieerde doormelding RAC
Intelligente doormelding voldoet aan het FVN (VEBON-NOVB) protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Een tweede intelligente brandmelding kan als geverifieerd worden beschouwd en door de PAC doorgemeld worden aan de RAC. In het geval van brand wordt er kostbare tijd gewonnen en wordt de brandweer sneller aangestuurd.

Snellere en betere besluitvorming
Intelligente doormelding verstrekt zeer nauwkeurige informatie over een mogelijke calamiteit. Dit maakt snellere en betere besluitvorming door de PAC mogelijk voor een betere beoordeling van brandmeldingen en risico’s.

Verkort verificatietijd (Alarmverificatie)
Nauwkeurige informatievoorziening bespaart onnodige kosten voor alarmopvolging. De melding wordt sneller geverifieerd door de beheerder/gebruiker of worden opgevolgd door een derde partij die meteen naar de exacte locatie van de melding kan gaan. Doordat de locatie en gedetailleerde informatie bekend is, bespaart dit kostbare tijd in het geval van brand.

Hertek Connect; breed en efficiënt inzetbaar
Toepassingen
Hertek Connect is geschikt voor diverse sectoren waar veel mensen tijdelijk of langdurig verblijven, zoals de zorg, hotels en zalencentra, maar ook voor storingsgevoelige locaties zoals in de industrie of grootschalige complexen met meerdere gebouwen bijvoorbeeld het onderwijs.

Benieuwd naar de mogelijkheden bij jouw brandmeldinstallatie(s)? Neem contact op met één van onze specialisten.

Project update nieuwe hoofdkantoor Asito

Lees dit artikel

Installatieactiviteiten Schulte Denekamp overgenomen door Loohuis Installatiegroep

Lees dit artikel