EPA-U Energielabel

Weet u wat de energieprestatie van uw gebouw is? Vanaf 2023 zijn utiliteitsgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Volg het stappenplan om te zien of deze labelplicht ook voor u van toepassing is, u kunt uiteraard ook direct contact met ons opnemen voor meer informatie.

Klik hier voor een vergroting van het diagram

Energieprestatielabel- Utiliteit
De Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) heeft het energieprestatielabel (EPA-label) verplicht gesteld. Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig EPA-U label verplicht.

Voor wie geldt het?
Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Hoe lang is het EPA-U label geldig?
Het EPA-U label is maximaal 10 jaar geldig.

Moet het EPA-U label (zichtbaar) aanwezig zijn?
In de meeste publiek toegankelijke gebouwen moet het EPA-U label op een zichtbare plek aanwezig zijn bij de ingang van het gebouw.
Hoe kan Loohuis Energie & Installatie Advies u ontzorgen?

 • Verzorgen van een EPA-U label
 • Verzorgen van maatwerkadvies als opstap voor labelverbetering
 • Coördineren van werkzaamheden met de uitvoerende partijen voort vloeiend uit het maatwerkadvies

Energieprestatielabel C kantoren
Voor wie geldt het?
Voor gebouwen met een kantoorfunctie en met een kantooroppervlakte van minimaal 100m2
De verplichting geldt niet voor:

 • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
 • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
 • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Per wanneer geldt het?
Per 1 januari 2023 moeten kantoren die aan de bovengenoemde eis voldoen in het bezit zijn van een energieprestatielabel C of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Wie houdt hier toezicht op?
Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de omgevingsdienst waar het kantoorgebouw staat.

Wat staat u nog meer te wachten?
In 2030 moeten kantoorpanden (zoals hierboven gedefinieerd) aan een EPA-U label A (met een Energie-Index van <1,2) voldoen.

Hoe kan Loohuis Energie & Installatie Advies u ontzorgen?

 • Verzorgen van een EPA-U label van de huidige situatie
 • Verzorgen van maatwerkadvies als opstap voor labelverbetering
 • Coördineren van werkzaamheden met de uitvoerende partijen voort vloeiend uit het maatwerkadvies

Contact opnemen

Wil je meer weten over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul hiernaast het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je informatie over de energiebesparingsplicht, informatieplicht, energielabel of EED?


Contact opnemen kan via het algemene telefoonnummer 088-1800460 of de mail: advies@loohuisgroep.nl.

Direct contact (alleen zakelijk)

Energiebesparingsplicht en Informatieplicht

Bekijk specialisme